050 - 312 53 70 notaris@lambeckharms.nl

Wat doet een notaris preciesWat doet een notaris precies. Als je nooit naar de notaris bent geweest, stel je jezelf misschien de vraag wie is de notaris nou eigenlijk en wat doet een notaris precies? Bij een notaris gaan je gedachten wellicht het eerste uit naar iemand die aktes opmaakt of de aankoop van een huis regelt. Maar er komt veel meer kijken bij de werkzaamheden van een notaris dan je in eerste instantie denkt.

Wie is de notaris

Binnen het notariaat wordt gesproken over een kandidaat-notaris en een notaris. Het verschil is dat de notaris officieel is benoemd en dus bevoegd is om notariële akten te tekenen. Iemand die notaris wil worden moet wel voldoen aan bepaalde eisen. Als iemand hieraan voldoet dan is de notaris, na het afleggen van de eed, bevoegd en over het algemeen ook verplicht om diensten te verlenen. De notaris legt allerlei rechtsverhoudingen vast namens de overheid. In veel gevallen heb je een officiële notariële akte nodig, omdat het meer rechtszekerheid biedt dan een onderhandse akte. Deze meest voorkomende zaken kun je alleen bij de notaris regelen:

  • Onroerend goed overdragen
  • Een hypotheek afsluiten en doorhalen
  • Een testament opstellen
  • Huwelijkse voorwaarden opstellen of wijzigen
  • Bepaalde erfenissen verdelen
  • Bepaalde schenkingen doen
  • Een bv, nv, stichting of vereniging oprichten en de statuten daarvan wijzigen
  • Aandelen in een bv of nv uitgeven of overdragen

Wat doet een notaris

Een notaris is er niet alleen maar om aktes op te stellen, maar wat doet een notaris dan nog meer? Voordat je je handtekening zet heeft de notaris al heel wat werk verricht. Zo controleert de notaris de gegevens van de betrokken partijen en vraagt de notaris documenten op bij bijvoorbeeld de bank. Maar een notaris heeft ook een belangrijke adviserende taak. Zo kun je de notaris altijd om hulp vragen als je bijvoorbeeld wilt weten wat er geregeld moet worden bij de aankoop van een huis of bij een echtscheiding. De notaris verdiept zich als onafhankelijke partij in jouw persoonlijke situatie. Tijdens een gesprek worden alle wensen en belangen uitvoerig besproken, zodat alle partijen zo goed mogelijk ingelicht en geadviseerd kunnen worden. De notaris doet dus veel meer (achter de schermen) dan je misschien zou denken. Heb je nog vragen over dit onderwerp of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met de notaris van Groningen.

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Share This